Tengelici Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Tengelici Evangélikus Egyházközség
Gyülekezetünk története
 

Gyülekezetünk története

A tengelici evangélikus gyülekezetben a lelkészi szolgálatot 1935-ig Szekszárdról látták el.

Az egyházközség első önálló lelkésze ettől az évtől Lehel Ferenc lett, aki fiatalos lendülettel és lelkesedéssel végezte szolgálatát. Templomépítő terveit az egyházközség felnőtt tagjai eleinte aggodalommal hallgatták. Attól féltek, hogy a közösség anyagilag összeroppan, és lelkileg is szétzilálódik. Lehel Ferenc céljait Urába vetett bizalommal és nagy kitartással valósította meg, melynek köszönhetően, Sándy Gyula tervei alapján, bámulatos gyorsasággal felépült a templom, amit 1937. május 2-án Kapi Béla püspök szentelt fel.

A lelki ébredést mutatja, hogy néhány éven belül négyen, Farkas Piroska, Schell Margit, Lovas Henrik és Temesi Mátyás, végeztek kántortanítóként, ketten pedig, Palánki Mária és Sterczer Erzsébet, a Fébé Diakonisszarend tagjai lettek.

Lehel Ferenc 1953-ig szolgált itt, őt a következő lelkészek követték:

 • Fábián Imre nyugdíjas lelkész 1953-1965-ig,
 • Hegedűs Lajos 1965-1972-ig,
 • Jankovics Béla (paksi segédlelkészként, de még itt lakva) 1973-1975-ig,
 • Tóth Ildikó (paksi lelkészi munkatársként, egy héten 3 napot itt töltve) 1975-1976-ig.

  1973-1993-ig Tengelic jogilag a paksi gyülekezet filiája volt. A lelkészi szolgálatot 1976-1982-ig Sólyom Károly paksi lelkész látta el, majd őt 1982-1993-ig Szabo Pal kölesdi lelkész helyettesítette.

  A világháború végétől a rendszerváltásig a gyülekezetre a visszafejlődés volt jellemző. A lélekszámbeli csökkenésnek (kb. 500 főről kb. 200 főre) oka volt kisebb részben a '40-es években a németek kitelepítése, nagyobb részben pedig az azt követő urbanizáció. Az evangélikus fiatalok általában jó képességűek voltak, akik (miután szakmát tanultak, diplomát szereztek)gyakran nem tudtak helyben vagy a környéken elhelyezkedni, így elkerültek a gyülekezetből is.

  Isten szeretetének, a lelkészek hűséges szolgálatának és az itt maradók hitének köszönhetően a gyülekezet túlélte ezt a nehéz időszakot, és 1993-ban újból önállósodott. Füller Mihály lelkész, e sorok írója, végzi itt azóta a szolgálatot.

  A történelemben bebizonyosodott, hogy hozzon az élet bármilyen váratlan fordulatokat is, egyéni- és gyülekezeti életünk egyaránt az Úr kezében van. Ráfigyelve próbáljuk meg építeni a jövőnket is.

  Füller Mihály

  Kapcsolódó oldalak:

  Templomépítő; lelkészünk
  Lehel Ferenc 1909-2002

  FÉBÉ Diakonissza Egyesület
  Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Máté 5,7

 • Társoldalak
  DIAKÓNIA
  Mécses Csoport
  Presbitérium 2012-2018
  Fontosabb adatok
  Tengelic története - röviden
  2015 és 2016 év eseményei
  Böjti keresztút
  Missziós Nap Kiskőrős
  Kölesd szeretetvendég
  GYERMEKRAJZOK
  Simontornya
  Pusztahencse
  Kistormás
  Kölesd gyülekezet
  Rendszeres alkalmaink
  Nemzeti ünnepeink
  Ökumené
  Archivum
  Linkajánló
   
  © Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
  Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
  Kérdések és megjegyzések: Webmaster