Tengelici Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Tengelici Evangélikus Egyházközség
Nemzeti ünnepeink
 

Nemzeti ünnepeink

**Államalapítás**

Minden év augusztus 20-án az államalapításra és I. Szent István királyunkra emlékezünk. Az ünnep alkalmával országszerte színpompás tűzijátékokkal köszöntik e szép napot. Egy ilyen eseményen jutottak eszembe a következő gondolatok.

Államalapítás. Mit is takar e szó? Nagy tettek és erőn feletti cselekedetek vannak mögötte, no és persze egy komoly gondolkodású, elszánt ember, aki hite által véghez tudta vinni elhatározását, melyet a következő szavakkal fejezett ki, a mindannyiunk által jól ismert és 2004-ben végre Erdélyben is bemutatott, István a király című rock-operában: **Azt akarom, hogy e népnek országa legyen. Veled Uram, de nélküled!**

A történelmi tanulmányainkból jól tudjuk, hogy honfoglaló őseink még folytattak kalandozó hadjáratokat Nyugat-Európában. Tehát még nem volt biztos, hogy a magyar népnek ezen a helyen lesz a hazája. Első királyunk viszont hatalmas döntést hozott. Államot kell alapítani, keresztény államot kell létrehozni, mivel láthatóvá vált számára, hogy a már hont foglalt, körülöttünk élő nemzetek jobban tudtak fejlődni az állandó területükön, volt idejük kiaknázni a természet adta ásványkincseket, művelni a földet, növényeket termeszteni, és állatokat tenyészteni.

Ezekre a folyamatos kalandozások, vándorlások során nem igen volt ideje őseinknek. Felvette a keresztény vallást, koronát kért és kapott a pápától, legyőzte a pogány ellenállókat – köztük saját nagybátyát, Koppányt is – és immáron több mint 1000 esztendeje itt van hazánk a Kárpát-medencében. A kereszténység terjesztése során az embereknek rá kellett jönnie arra, hogy nem önerőből létezünk itt e Földön, nem a saját tulajdonunk vagyunk, hanem mindannyian a mi hűséges Megváltónknak Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyunk.

Mindez nem volt kis feladat. De István királyunknak sikerült. Nem kis eredmény ez. És nekünk így 1000 év távlatából mit üzen az államalapítás? Van még feladatunk, vagy már csak ünnepelnünk kell? Igen, van még teendőnk bőven ahhoz, hogy méltán foglaljuk el helyünket Közép-Európában. Legfőbb dolgunk megőrizni mindazt, amit őseink ránk hagytak, és úgy nevelni hitben és szeretetben a gyermekeinket, hogy ők mindezt tovább tudják adni a jövő generációinak.

Ha jól átgondoljuk az elmúlt évek eseményeit, akkor láthatjuk, hogy most is egy államot alapítunk, egy egységes európai államot, az Európai Uniót, melynek több mint egy esztendeje tagjai lettünk. Feladatunk itt sem kevés, bár az országok határai lassanként eltűnnek, de a nemzetek megmaradnak. Hát maradjunk meg mi is a Közösségen belül magyarnak, őrizzük meg nyelvünket, hagyományainkat, kereszténységünket. Tudjunk úgy élni e Világban, hogy bárhol járjunk is, bármely földrészen fordulunk is meg, az ott élő emberek bátran merjenek hozzánk fordulni, feltételek nélkül bízzanak bennünk, mert látják rajtunk, hogy, (ahogy azt egyik szép énekünkben is énekeljük): **Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Lelkünk, testünk Istenéi az Ő tiszteletére.** (173. dicséret)

Lehőcz Irén

Társoldalak
DIAKÓNIA
Mécses Csoport
Presbitérium 2012-2018
Fontosabb adatok
Tengelic története - röviden
2015 és 2016 év eseményei
Böjti keresztút
Missziós Nap Kiskőrős
Kölesd szeretetvendég
Gyülekezetünk története
GYERMEKRAJZOK
Simontornya
Pusztahencse
Kistormás
Kölesd gyülekezet
Rendszeres alkalmaink
Ökumené
Archivum
Linkajánló
 
Képek

Jogar
kard
korona
Országalma
palást
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster